Projekční činnost

Provádíme kompletní zpracování projektové dokumentace pozemních a dopravních staveb od studie až k prováděcí projektové dokumentaci na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a vyjádření dotčených úřadů. Námi zpracovaná projektová dokumentace vždy vyhovuje svým obsahem požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Stupně projektové dokumentace:

  • Zajištění vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti
  • Studie
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro sloučené povolení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Pasport stavby

Inženýrská činnost:

Zajišťujeme inženýrskou činnosti při přípravě stavby a v průběhu provádění stavby.

Inženýrská činnost při přípravě stavby je spojena se zpracováním projektové dokumentace, tato činnost směřuje k vydání územního rozhodnutí, ohlášení stavby nebo stavebního povolení a zahrnuje vyřízení všech potřebných dokladů pro vydání správních rozhodnutí.