Realizace staveb

Naše zkušenosti s výstavbou nám umožňují přinášet inovace a moderní přístup do realizovaných staveb. Nabízíme realizaci dopravních staveb, rekonstrukcí či staveb na klíč. Specializujeme se na řešení odvodňovacích zařízení komunikací.

Při rekonstrukcí a staveb na klíč klademe důraz na úzkou spolupráci s investorem a projekční kanceláří. Ideálním řešením je úzká spolupráce od prvních náčrtů a to s našimi zkušenými projektanty. Chceme našim zákazníkům nabídnout kvalitní služby a s tím úzce spojenou optimalizaci nákladů.

Při realizaci náročnějších stavebních zakázek spolupracujeme s prověřenými dodavateli. Své dodavatele vnímáme jako partnery a nepožadujeme od nich závazky nad rámec smluvního vztahu k svému objednateli, vždy však požadujeme dodržování standardů, které sami garantujeme svým objednatelům (dodržování smluvních termínů, cen a kvality).

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro nás samozřejmostí. Jakýkoliv úraz znamená výpadek nejen pro nás, ale především pro rodinu postiženého. Je pro nás důležité zajistit podmínky pro bezpečnou práci.

Na základě projektové dokumentace Vám zpracujeme položkový rozpočet stavby.